Załoga

Beata

Kowalska-Osadowska

radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, wpis na listę radców prawnych nr ŁD-M-1010; zawód radcy prawnego wykonuje od 1993 roku.

Lubi  pracować przy : projektowaniu  i opiniowaniu  projektów umów cywilnych, obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Pogłębiona znajomość prawa lokalowego ,  prawa nieruchomości ,  prawa autorskiego oraz prawa cywilnego .

Obsługiwała lub obsługuje nadal  pod względem prawnym przedsiębiorstwa  o charakterze handlowym,  produkcyjnym,  wydawniczym i medialnym, spółdzielnię mieszkaniową, izbę gospodarczą , osoby fizyczne.

Kontakt :
b.kowalska@radcy.info.pl

Magdalena

Poniatowska-Maciaszek

radca prawny, Okręgowa  Izba Radców Prawnych w Łodzi, wpis na listę radców prawnych nr ŁD-M-1008; zawód radcy prawnego wykonuje od 1993 roku.

Lubi pracować  jako pełnomocnik procesowy,  przy reprezentacji  stron  przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Obsługiwała lub obsługuje nadal pod względem prawnym jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa medialne,  przedsiębiorstwa budowlane a także osoby fizyczne .

Kontakt :
m.poniatowska@radcy.info.pl

Aleksandra

Chrzanowska-Cepa

radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, wpis na listę radców prawnych nr ŁD-M-1279; zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 roku.

Obsługiwała lub obsługuje nadal pod względem prawnym jednostki samorządu terytorialnego, zarządców nieruchomości , przedsiębiorców i  osoby fizyczne  .

Kontakt:
a.chrzanowska@radcy.info.pl

Danuta

Góralczyk

asystent

jest asystentką administracyjną, wspiera pracę pracowników Kancelarii oraz prowadzi kalendarze bieżących spraw.

Kontakt :
kancelaria@radcy.info.pl

Czas

Wspieramy prawnie naszych Klientów  od 1997 roku.   W roku 2017 obchodzimy jubileusz 20-letniego  istnienia Kancelarii na rynku.

Innowacja

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi  pracy i komunikacji . Staramy się nadążać za  zmieniającym się światem technologii.

Bezpieczeństwo

W zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpiecza nas PZU SA. I zapewne nie żałuje .

Zrzeszenie

Radcy prawni Kancelarii zrzeszeni są w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.