Obszary Praktyk

Specjalizujemy się w :

  • prawie cywilnym i handlowym – oceniamy projekty umów, projektujemy umowy, wzorce umów, regulaminy, statuty ;
  • zastępstwie procesowym przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i sądami pracy –   wnosimy pozwy, apelacje, sporządzamy i wnosimy skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego ;
  • prawie spółdzielczym, lokalowym i prawie nieruchomości – analizujemy  i pomagamy porządkować stany prawne lokali i nieruchomości ;
  • prawie administracyjnym – pomagamy sporządzać odwołania od decyzji, skargi do sądów administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.